שלח הודעה למארחים

אם ברצונך לשאול שאלה  אנא מלא את הפרטים והמארח יחזור אליך בהקדם  מדיניות הביטולים של אתר TOPICKS

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב. למייל office@topicks.co.il

 

כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

 

ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (במקרה של הזמנת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי).

 

בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש.