שלח הודעה למארחים

אם ברצונך לשאול שאלה  אנא מלא את הפרטים והמארח יחזור אליך בהקדם  תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר www.TOPICKS.co.il

ברוכים הבאים לאתר החדש של טופיקס (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת פרסומדיה נט גרופ בע”מ (להלן: “החברה”).

לתשומת ליבכם: האתר נמצא בתקופת הרצה. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהאתר פועל באופן תקין אולם במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי – אנא הודיעו לנו בהקדם במייל. TOPICKS תעשה מאמץ לתקן בזמן סביר תקלות באתר אך לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילת האתר ו/או כל שיבוש אחר בפעילותו.

TOPICKS מציע לכם את שירותיו בכפוף לתנאי השימוש, אשר יתכן ויתעדכנו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אף מבלי לפרסם הודעה בעניין וללא הודעה מראש, מכל סיבה. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, תופיע תמיד בעמוד הזה ותבוא במקום כל הגרסאות הקודמות. באופן קבוע, יהיה קישור לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש בעמוד הבית של www.TOPICKS.co.il

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.       הגדרות:

“אנו”, “החברה” – TOPICKS.

“משתמש” או “לקוח” – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש באתר או בשירותים שאנו מציעים.

“בעל עסק” ו/או “המוכרים” – המוכרים אשר מפרסמים את מוצריהם באתר.

2.       כללי:

2.1.    כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ‘פעולה באתר’: כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בסעיף 6 להלן. ‘מבצע פעולה באתר’: כל גולש אשר בצע פעולה להשתתפות במכירה.

2.2.    רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

3.       תנאי שימוש


3.1. כאמור, ע”י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל  תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירות TOPICKS או באתר.

3.2 עם כניסתך לאתר ושימושך בו, הינך מסכים גם לכללי ה”הגנה על הפרטיות” המצוינים בסעיף 12 שלהלן, ולכל שינוי שיחול בהם מעת לעת בעתיד. אם אינך מסכים לכך – אנא, אל תעשה שימוש באתר זה או בכל שירות שלנו.

3.3 ככל שיש או שתהיה בינך לבין TOPICKS התקשרות בנוגע לשימושך בשירותים שאנו מציעים ובאתר, הרי תנאי שימוש אלו משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה ולהבין במדויק את כל ההוראות בנוגע לכל הנושאים הנדונים בזאת.

3.4 אם יימצא שתנאי מסוים בהתקשרות ובכל האמור בזאת הוא בלתי חוקי, בטל או שאינו ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על בטלותם או על אי-יכולתנו לאכוף תנאים אחרים.

3.5 כאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, לערוך שינויים, מפעם לפעם בנוגע לאופן שבו אנו מפעילים את שירותינו. שימושך באתר או המשך שימוש בשירותינו לאחר שנעשו שינויים, משמעם שהסכמת לקבל שינויים כאלו, לפיכך, עליך לעבור על תנאי השימוש מפעם לפעם.

3.6 לידיעתכם חלק מהשיחות עם המארח בצימרים מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות.

4.       מידע אודות האתר והשירותים המוצעים בו

4.1.    TOPICKS מציע שירותי און-ליין אקטיביים באינטרנט. האתר מציע למשתמש לרכוש נופשים ממיטב המשווקים (להלן: “בעל העסק” או “המוכר/ים“) במחירים אטרקטיביים. יובהר, כי TOPICKS עצמו אינו זה שמוכר את המוצרים המוצגים באתר, אלא המוכר הינו בית העסק שהציע את המוצר/השירות.

4.2.    בכל תקופה יוצגו באתר עסקאות שונות ומגוונות לרכישת מוצרים ו/או שירותים לקהל הצרכנים הישראלי. העסקאות מוצגות באתר בזמן אמת. ע”י לחיצה על מסך ה”הזמן כעת”, הנך למעשה מבקש מ-TOPICKS, להזמין בשמך ועבורך את המוצר ו/או השירות בהתאם לפרטים ולתנאים המופיעים בעמוד בו הוא מפורסם באתר ובהתאם לתקנון השימוש של TOPICKS.

4.3.    ליד כל מוצר / שירות המוצע למכירה באתר, יופיע מחיר המוצר ותיאור קצר ותמציתי אודותיו, הנמסר באחריותו של TOPICKS . כמו כן יפורטו: שם בית העסק המציע את העסקה, פרטי ההתקשרות עמו, מחיר המוצר, תוקף העסקה, וכל דבר אחר הנוגע לעסקה, כפי שTOPICKS ימצא לנכון לפרסם.

4.4.    מחיר המוצר / השירות הינו המחיר כפי שמוצע על ידי המוכר בעסקה הזו, אנו מתחייבים למחיר הנמוך ביותר כמפורט להלן:

 מחיר נמוך יותר תקף במקרים הבאים:

 1. אותם תנאי הזמנה, תאריכים, מדיניות ביטול ואפשרויות תשלום כמו בTOPICKS.
 2. אותם תאריכים בדיוק.
 3. בפרק זמן של 24 שעות.

מחיר נמוך אינו תקף במקרים הבאים-

 1. מבצעי הרגע האחרון.
 2. מחירים מסובסדים לחברות וארגונים.
 3. מחיר שניתן במסגרת חבילת נופש.

במקרה והגולש מצא מחיר נמוך יותר העומד בקריטריונים הנ”ל עליו לפנות למערכת TOPICKS במייל. במידה וטענתו תמצא נכונה אתר TOPICKS מתחייב להשוות את המחיר.

4.5.    במקרה שבו העסקה תאושר, תישלח אלייך הזמנה  לכתובת המייל האלקטרונית שהזנת באתר. קבלת השירות בבית העסק, מותנה בהצגת ההזמנה המאושרת שנשלח אלייך ותעודה מזהה

4.6.    TOPICKS שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום, או כל עניין אחר. במקרה של טעות כאמור, תשלח לרוכשים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.  TOPICKS לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו לאתר שגויה, או במקרה של תקלה טכנית כלשהי.

5.       הזכות לרכוש  באתר TOPICKS

5.1.    רשאי לרכוש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

5.2.    חברת TOPICKS רשאית למנוע ממך את ההשתתפות לרכוש מהאתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

5.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.3.1.         אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

5.3.2.         אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים;

5.3.3.         אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5.4.    לתשומת לבך: הגשת פרטים כוזבים, התחזות לאדם אחר או שימוש בפרטי כרטיס אשראי של אדם אחר מהווים עבירות פליליות ע”פ חוק. TOPICKS ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לTOPICKS, לבעלי העסק ו/או למי מטעמם, עקב שיבוש הליכי המכירה באתר, או מכל סיבה אחרת.

5.5.    על מנת שתוכל לרכוש מוצרים דרך האתר, הנך נדרש למלא את פרטייך המלאים ב”דף ההזמנה” המופיע באתר, כמפורט להלן: שם מלא, מס’ ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת מייל. יובהר כי תנאי מוקדם לתוקף רכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה אליה נרשם והן לגבייה. TOPICKS שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לעכב את הרכישה, עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי .

5.7.    במידה והנך משתמש באתר או בשירותים של TOPICKS, הנך מצהיר ומתחייב שכל המידע שסיפקת לTOPICKS הוא מלא ומדויק. בנוסף לאמור, הנך מסכים לא להתחזות לאף אדם אחר בזמן השימוש באתר

6.       קניה בטוחה באחריות

6.1. חברת TOPICKS משתמשת בשירותי הסליקה של אתר Z קרדיט. http://www.z-credit.com/site/.

6.2. חברת TOPICKS בטוחה בשירותי האבטחה שלה והיא מתחייבת שלקוחותיה לא ישלמו דבר מעבר לחיובים שהיא רשאית לגבות מהם, וזאת גם במקרים בהם יהיו חיובים לא מורשים שנעשו בחשבון כרטיס האשראי של לקוחותיה בעקבות פרצות באבטחה, אם יהיו.

6.3. על ידי ביצוע הזמנה באתר, מתבצעת חתימה אלקטרונית, המהווה את הסכמתך המפורשת לתנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם. ההסכם לא יהיה בר תוקף ללא ביצוע הזמנה באתר, אולם גם לאחר מכן לא ישתכלל עד לקבלת אישור מצד החברה. ויודגש, עד למועד קבלת אישור החברה – ההזמנה אינה בתוקף והחברה אינה חבה כל חבות כלפי המזמין.

6.4. עוד יובהר, כי הזמנה תהווה הסכם מותנה אשר ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק בהתקיים שני תנאים: האחד,  אם יתקבל אישור אצל החברה מאת ספקי המוצרים או השירותים, והשני, רק עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה ע”ש המזמין. משכך, רק עם התקיימות 2 התנאים, ובחלוף 24 שעות מרגע קבלת האישור באתר יכנס ההסכם בין הצדדים לתוקף. החברה רשאית לבטל באופן חד צדדי את אישור ההזמנה בתוך 24 שעות מרגע שזה ניתן מבלי שתתן לך כל פיצוי בשל כך, בכפוף להשבת התמורה ששולמה על ידך במועד ההזמנה.

7.       שובר מתנה

ניתן יהיה להזמין דרך האתר אירוח אותו תוכלו להעניק במתנה לאדם אחר. למעשה, מדובר באותו מוצר אותו רכשת ותוכל להעניק לאדם אחר. במידה והנך מעוניין כי את המוצר / השירות יוכל לפדות אדם אחר, תצטרך להזין את פרטיו של מקבל המתנה הכוללים את שמו המלא וכתובת מייל. אנו נשלח את שובר המתנה לכתובת המייל של מקבל המתנה, כשהוא מכיל את פרטיו של מקבל המתנה.

8.       תשלום

8.1.    המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.2.    עסקה שאושרה מהווה קנייה של המוצר, המחייבת את הלקוח בתשלום מלא עבור המוצר / השירות, במחיר שהוצג באתר. הנך מסכים ומאשר כי אנו מורשים לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלך את הסכומים בגין הרכישות שביצעת דרך האתר.

8.3.    חיוב הלקוח יתבצע ע”י TOPICKS וזאת באמצעות כרטיס האשראי שמסר הלקוח.

8.4.    במקרה שבו חברת כרטיס האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותייך, תבוטל השתתפותך בעסקה, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט להלן.

8.5.    TOPICKS לא אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובי אוברדראפט (יתרות חובה), או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה.

9.       ביטול עסקה

9.1.    ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

9.2.    כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

9.3.    ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך 14  ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (במקרה של הזמנת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי).

9.4.    בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש.

9.5  במקרה של ביטול לאחר המועד המצוין דמי הביטול יעמדו על 100% מסכום העסקה.

10.   ביטול עסקה מצד החברה

10.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.1.1.    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

10.1.2.    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

10.1.3.    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

10.1.4 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה במחיר או בתיאור המוצר או השירות.

10.1.5 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

10.1.6 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה ובמידה ובוצע חיוב כספם של הצרכנים יושב להם.

10.1.7 אם בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, או שאין אפשרות לספק את השירות המוזמן במועד, תימסר על כל הודעה לצרכן תוך יום  עסקים ויתאפשר לו לבחור מוצר או שירות אחרים שווי ערך או לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

10.1.8 תנאי לביטול עסקה על ידי הלקוח הוא שמירת עותק מודפס של ההודעה על ביטול העסקה, כולל תאריך ושעת המשלוח. מובהר בזאת כי רק הודעת ביטול אשר הגיעה לאתר או לספא תקים ללקוח זכות לביטול העסקה. רישומי המחשב של האתר או הצימר יהוו ראיה לתוכנם.

10.1.9.    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

10.2.1.    החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

10.2.2.     הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין , השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.

10.3.4.     למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

שירות לקוחות

1.לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר הצימר ופעילותם , ניתן לפנות לשירות הלקוחות

EMAIL 2 : office@topicks.co.il
נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL

3. נציגנו  ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה בטלפון: 053-7931510

11.   אחריות

11.1. אתר TOPICKS מעניק אחריות על הצימר שהוזמן דרך האתר, החזר כספים מלא יתקיים במקרים הבאים:

 1. המתקנים המפורסמים אינם קיימים או אינם עובדים: בריכה, ג’קוזי, ספא זרמים, סאונה, טלוויזיה, מים חמים,שירותים.
 2. מצב המתקנים המפורסמים, ביניהם הריהוט ומתקני המתחם, בלויים וישנים ביחס למוצג. (אין אחריות על מזג אויר וצמחיה בהתאם לעונות השנה).
 3. גודל המקום אינו תואם את המפורסם.
 4. בעת הכניסה המקום אינו נקי כולל ניקיון מצעים ומגבות.
 5. קיים מפגע בטיחותי ו/או תברואתי- בעניין זה TOPICKS יהיה הפוסק הבלעדי.

* בכל מקרה בו בחר האורח להישאר במקום הוא יהיה זכאי לפיצוי בגובה 15% משווי כל לילה עד לתיקון ה ליקויים שהתגלו.

הגשת תביעה להחזר כספי מלא

 1. את הבקשה יש להגיש עד שעתיים מן מועד ההגעה לצימר, בתנאי שלא התבצע צ’ק אין.
 2. הפנייה יכולה להתבצע בטלפון 053-7931510 בין השעות 9:00- 17:00 ימים א’-ה’. בשעות אחרות ניתן לשלוח מייל ל office@topicks.co.il ובו לפרט את סיבת התלונה.
 3. צלמו תמונות ושלחו אלינו. כך נוכל לקבל החלטה מהירה ויעילה.
 4. ההחלטה על ההחזר הכספי תתבצע על ידי TOPICKS תוך 7 ימים מיום הגשתה.

    

11.2.     החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

11.3.     בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

12.   סודיות ופרטיות

12.1.     החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

12.2.     מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

12.3.     החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

12.4.     החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

12.4.1.    אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

12.4.2.    אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

12.4.3.    אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

12.4.4.    אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

12.4.5.    בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

13.   דין ושיפוט

13.1.     הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

13.2.     בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) הסמכות הבלעדית לדון בה.

14.   ביקורות משתמשים ותכנים אחרים

מבקרים יהיו רשאים לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים, כל עוד התכנים אינם לא חוקיים, מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או באופן אחר פוגעים בצד שלישי או מעוררים התנגדות. פרסומים כאלו לא יהיו מורכבים או מכילים וירוסי תוכנות, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל (“spam”). אינך מורשה להשתמש בכתובת דוא”ל שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להונות באשר למקוריות של תוכן כלשהו. TOPICKS שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור. TOPICKS חופשית לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת, תגובה, או טכניקות או חומרים אחרים שאתה עשוי לשלוח אליה (גם מבלי ליידע או לפצות), לכל מטרה שתמצא לנכון.

אם אכן פרסמת תוכן או חומר, וכל עוד TOPICKS לא אמרה אחרת, הנך מעניק לTOPICKS זכות / רשות להשתמש בו, באופן לא אקסקלוסיבי, חופשי מתמלוגים, ובלתי חוזר. כמו כן, הנך מעניק לTOPICKS את הזכות להפיק מחדש, לשנות, לאמץ, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות של טפסי עבודה, להפיץ ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל סוג של מדיה. כן הנך מעניק ל TOPICKS את הזכות להשתמש בשם שפרסמת בקשר לתכנים כאמור, אם היא בוחרת לעשות כן. הנך מצהיר ומתחייב: (1) הנך הבעלים או בעל השליטה בכל הזכויות של התכנים שפרסמת; התוכן הינו מדויק; (2) שימוש בתוכן שסיפקת לא מפר את המדיניות של TOPICKS ולא יגרום נזקים לכל אדם או ישות; (3) אתה תשפה את TOPICKS על כל תביעה בגין תוכן שאתה סיפקת. לTOPICKS יש את הרשות / הזכות, אך לא את החובה, לבקר ולפקח, לשלוט, להוסיף או להסיר כל פעילות או תוכן. TOPICKS אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על-ידיך או ע”י צד שלישי.

15.   זכויות קניין

המשתמשים מאשרים כי האתר www.TOPICKS.co.il מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים (כולם יחד: “תכנים“), אשר מוגנים ע”י זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד. כל התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, וTOPICKS הינה בעליהן של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור. למשתמש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.

הנך מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה שנועדו להפריע או לנסות להפריע לעבודתו הנאותה של האתר או כל התנהלות באתר. הנך מסכים לא לעשות מעשה שכופה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי, על התשתית של האתר. חלק מהמידע באתר מעודכן על בסיס “זמן אמת” והוא נעשה קניינה או כפוף לזכות/רשות שימוש של TOPICKS, מכם או מכל צד שלישי. הנך מסכים לא להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים, ליצור נגזרות עבודה, או לפרסם בציבור כל מידע (מלבד המידע שלך) מהאתר.

16.   זכויות יוצרים

עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הנם של TOPICKS וכל הזכויות בהם שמורות לTOPICKS. כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום –  אסור בתכלית האיסור.

17.   סימני מסחר

TOPICKS, האתר, הלוגו של האתר וכל כותרת שהיא המצויה באתר, גרפיקות מותאמות וכפתורי אייקונים, הם סימני שירות ו/או סימני מסחר של TOPICKS. כל יתר סימני המסחר, שמות מוצרים ושמות ולוגואים של חברות המצויים באתר, הנם קניינם של בעליהם, בהתאמה.

שונות

*על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

*רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

*הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג, התחייבות והסכמה שניתנו קודם לכן בכתב או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

*אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

*החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש, אולם מוסכם, כי העברה ואו הסבה כאמור לא תפגע בזכויות מזמינים, עובר למועד השלמת ההעברה ו/או ההסבה כאמור.

*מוסכם על הצדדים, כי לאחר תום שנתיים ימים מיום מימוש ההזמנה, לא יהיה המזמין זכאי לתבוע את החברה בנוגע להזמנתו, ובכל הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.